​Fra manuel håndskover til Storentreprenør

​Peter Laursen grundlagde Vedskov Træsalg og Skovservice tilbage i 1990.

​Virksomheden påbegyndte i det små med manuel motorsavs-skovning og traktor-udslæbning af de fældede træer. Træet blev derefter videresolgt som brænde og tømmer.

​​Maskinskovning

I 1996 overgår udslæbningen af træet til den nyanskaffede udkørselsmaskine, og der påbegyndes også på maskinskovning ved indlejet kapacitet fra entreprenørfirmaet Verninge Skovservice. Efterspørgslen efter tømmer, emballage, cellulose og brænde stiger også og medfører dervede et stigende salg.

​​

I 1998 udvider Vedskov Træsalg og Skovservice kapaciteten med en skovmaskine, og ejer derved egen skovnings- og udkørselsmaskine og produktiviteten øges.

​1999 var et godt stormfaldsår, da stormen rasede over Danmark i December måned. Dette betød en større skovningsefterspørgsel, og kapaciteten blev udvidet yderlige med endnu en skovnings og udkørselsmaskine. Dette stormfaldsarbejde står på i atten måneder.

​​

I 2003 Anskaffer virksomheden en skovningsmaskine og udkørselsmaskine mere, og er nu oppe på seks maskiner i alt. I de følgende ti år øges kapaciteten yderligere og der indkøbes flere maskiner.

​​

I 2011 ejes 75% af aktierne i St. Hjøllund Savværk ApS af Peter Laursen og i 2013 ejes hele St. Hjøllund Savværk af Peter Laursen.

​​

Under stormfaldet 2012-2014 var kapaciteten på sit højeste, og denne var fordelt på 23 skovmaskiner og 27 udkørselsmaskiner. Stormfaldet beskæftigede i alt 57 maskinførere inkl. underentreprenører. Den høje kapacitet resulterede i daglig stormfaldsskovning på ca. 4.600 m³.

​​Danmarks største skoventreprenør

Vedskov Træsalg og Skovservice har stille og roligt udviklet sig til at være Danmarks største skoventreprenør virksomhed markedsandelsmæssigt, og er derved markedsledende i branchen. I dag repræsenterer vi 17 skovningsmaskiner, 16 udkørselsmaskiner og 3 fældebunkelægnings- og 1 flishugningsmaskine.

​​

Vi dækker hele Danmark og handler med en del danske savværker, og vores træ eksporteres til bl.a. Tyskland og Sverige.

​​

Vi udfører totalløsninger for Skov- og Naturstyrelsen, kongelige og private godser, andre statslige instanser- og kommuner samt for privat- og erhvervskunder.

✔️PEFC Certificeret

✔️Danmarks største Skoventreprenør

✔️Grundlagt i 1990

Firmainfo

Vedskov Træsalg og Skovservice v/Peter Laursen

Cvr-nr.: 19398633

Link til savværkets hjemmeside her

Cookiedeklaration

Kontaktinfo

​Telefon: 4​0 58 38 26 

Kontor: 22 11 80 72 - 40 84 17 64

E-mail: mail@vedskov.dk

Adresse

Lykkegårdsvej 299

8472 Sporup